Khu dân cư: Jamila Khang Điền - Tập đoàn Khang Điền (KDH)


Hạng mục công việc: Thiết kế - Thi công - Bảo dưỡng

Liên Hệ Với Chúng Tôi Ngay