Thiết kế cảnh quan- sân vườn

                                               Phương Nam cung cấp sự pha trộn đẳng cấp giữa cảnh quan và các yếu tố kiến trúc khác, bao gồm các yếu tố theo mùa địa phương,

                                               bối cảnh và kết nối nhu cầu kinh doanh. Tính thẩm mỹ, khả năng ứng dụng, chức năng, tính bền vững và ngân sách là trọng tâm của

                                               Phương Nam cho từng dự án. Mang lại giá trị không chỉ cho khu vực dự án, mà cả khu vực xung quanh.

 

 

                                               Bao gồm các dịch vụ tư vấn chuyên ngành, giải pháp thiết kế ý tưởng và chi tiết, quy hoạch tổng thể, Công ty cổ phần kiến trúc cảnh

                                               quan Phương Nam tạo ra những không gian có diện mạo nổi bật và mang lại giá trị sống ý nghĩa