Chăm sóc, bảo dưỡng cảnh quan

                                                Phương Nam thiết lập lịch trình chăm sóc hiệu quả và tối ưu cho từng cảnh quan của dự án theo từng quy mô và tính năng cụ

                                                thể. Phương Nam kết hợp một đội ngũ kỹ sư và nghệ nhân tại chỗ, những người hiểu các yếu tố cụ thể của địa phương, cung

                                                cấp các phương pháp chăm sóc và bảo trì độc đáo và tương thích.

                                             

                                                Mục tiêu của Phương Nam là mang đến các gói dịch vụ đa dạng và phù hợp với từng ngân sách dự án, tối đa hóa hiệu quả

                                               kiến trúc cảnh quan, khai thác lợi thế cây trồng theo mùa, đảm bảo tính thẩm mỹ toàn diện và chức năng bền vững.