Thi công cảnh quan

                                               Mục tiêu của Phương Nam là thiết lập các giải pháp thi công tối ưu và hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn thực hiện, ngân sách

                                               chi phí và bối cảnh riêng của từng dự án. Các dự án đồng hành cùng Phương Nam đảm bảo tiến độ hoàn thành, kỹ thuật thi công

                                               tương thích, quy trình quản lý hiệu quả thông qua việc cập nhật liên tục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kiến thức, máy móc, thiết

                                               bị hiện đại. Phương Namluôn có nguồn cung cấp vật liệu chất lượng cao dồi dào để xây dựng và phát triển cảnh quan cho từng dự án.

 

 

 

                                            Với chuyên môn sâu rộng và đội ngũ kỹ sư cảnh quan giàu kinh nghiệm, các dự án xây dựng do LSS hoàn thành luôn đảm bảo hoàn

                                            thành tất cả các hợp phần, bám sát bản vẽ chi tiết, từ đó mang lại giá trị bền vững và lâu dài cho cảnh quan xây dựng.