Dự án: Đại Tùng Lâm - Hoa Sen Group


Qui mô: 15ha

Hạng mục công việc: Thiết kế - Thi công

Liên Hệ Với Chúng Tôi Ngay