Dịch vụ

Thiết kế cảnh quan- sân vườn

Thiết kế cảnh quan - Sân vườn: Được thực hiện bởi các KTS cảnh quan và các cộng sự. Mỗi bản thiết kế là một tác phẩm mỹ thuật mang dấu ấn riêng của từng công trình.

Thi công cảnh quan

Thi công cảnh quan : Được thực hiện một cách chuyên nghiệp theo qui trình tiêu chuẩn riêng từng Dự án, công trình