Thiết kế cảnh quan- sân vườn

Thiết kế cảnh quan - Sân vườn: Được thực hiện bởi các KTS cảnh quan  và các cộng sự . Mỗi bản thiết kế là một tác phẩm mỹ thuật  mang  dấu ấn riêng của từng công trình