Khu Biệt thự Thảo Nguyên Sài Gòn - Chủ đầu tư Tập Đoàn Nam Long

Chăm sóc, bảo dưỡng cảnh quan: Khu Biệt thự Thảo Nguyên Sài Gòn - Chủ đầu tư Tập Đoàn Nam Long