Chăm sóc, bảo dưỡng cảnh quan

Chăm sóc, bảo dưỡng cảnh quan

Công ty cổ phần kiến trúc cảnh quan Phương Nam cung cấp một loạt các dịch vụ trong tất cả các khía cạnh của chăm sóc cảnh quan, bảo trì các hạng mục tiện ích ngoài trời, bao gồm điều kiện đất đai, địa lý, vi khí hậu và đặc điểm thực vật.