Nhân sự tiêu biểu
-Tiến Sĩ Nguyễn Thành Sơn
-Chức vụ: Phó giám đốc
-Nhiệm vụ: Quản lý kỹ thuật

TS. Nguyễn Thành Sơn

 
 
-Thạc sĩ Nguyễn Hữu Tuân
-Chức vụ: Phó Giám Đốc
-Nhiệm vụ: Quản lý kỹ thuật công trình thủy

Ths. Nguyễn Hữu Tuân

 

 
-Kiến trúc sư Ngô Minh Tiến
-Chức vụ: Trưởng phòng thiết kế
-Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế kiến trúc

KTS. Ngô Minh Tiến

 

 
-Kỹ sư Nguyễn Chí Tiệp
-Chức vụ: Phó phòng thiết kế
-Nhiệm vụ: Quản lý thiết kế

KS. Nguyễn Chí Tiệp

 

 

-Kỹ sư Huỳnh Văn Ca
-Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật thi công
-Nhiệm vụ: Quản lý kỹ thuật thi công

KS. Huỳnh văn ca

 

 

-Kiến Trúc Sư Lại Hữu Tài
-Chức vụ: Phó phòng thiết kế
-Nhiệm vụ: Thiết kế Kiến Trúc – Nội – Ngoại thất

KTS. Lại Hữu Tài